Opis zajęć

ZAJĘCIA W GRUPACH DO WYBORU

Zajęcia nr 1: Ewidencjonowanie zabytków w izbach regionalnych. Typy kart ewidencji zabytków – praktyka i możliwości. Wprowadzenie do tematu.
Prowadzący: Izabela Jasińska, Muzeum Śląska Opolskiego

Zajęcia nr 2: Zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem izb regionalnych, muzealnych. Wprowadzenie do tematu.
Prowadzący: radca prawny Cyprian Gottfried, Kancelaria Radców Prawnych Jurysta w Opolu

Zajęcia nr 3: Jak szukać informacji w Archiwum Państwowym – wykorzystywanie źródeł historycznych w badaniach, kwerendach i opracowaniach, metody poszukiwania danych. Wprowadzenie do tematu.
Prowadzący: Aleksandra Starczewska-Wojnar, Archiwum Państwowe

Zajęcia nr 4: Aktualne możliwości pozyskiwania funduszy na działalność, omówienie głównych zasad i problemów związanych z finansowaniem. Wprowadzenie do tematu.
Prowadzący: Agnieszka Kamińska, Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Wyboru zajęć należy dokonać w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego.