• 11:00-11:15
  • Przywitanie uczestników przez Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Bułę, Wicemarszałka Województwa Opolskiego Zbigniewa Kubalańcę
 • 11:15-11:25
  • Muzyczna niespodzianka – Wojciech Poprawa
 • 11:25-13:00
  • I. Edukacja kulturowa Opolszczyzny ze wsparciem Samorządu Województwa Opolskiego:
   • Możliwości finansowania działalności kulturalnej – wystąpienie przedstawiciela Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
   • Przywództwo dzisiaj i jutro – być “Sobą” to być “Kimś” – Piotr Bębenek
   • Spotkanie z regionem – tu jest pięknie, smacznie i stylowo – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup
   • Historia i teraźniejszość – zapisane na kliszy fotograficznej – Namysłowski Ośrodek Kultury
   • Integracja dawniej i dziś – Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie
 • 13:00-14:00
  • Przerwa kawowa
 • 14:00-14:15
  • Wręczenie wyróżnień za działalność rozwijającą edukację kulturową na Opolszczyźnie przez Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Bułę
 • 14:15-15:15
  • II. Edukacja kulturowa Opolszczyzny w czasie pandemii:
   • Śląska kapela ludowa dawniej i dziś „Bierawianie i Tralalinki” – Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
   • Historia Pawłowiczek ukryta w grze terenowej – Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach
   • Kultura bez barier – Publiczne Przedszkole nr 7 Integracyjne w Brzegu
 • 15:15-16:15
  • III. Edukacja kulturowa Opolszczyzny w trosce o uchodźców z Ukrainy:
   • Kultura językiem integracji – Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich
   • DziałaMY! ARTystyczna biblioteka – Łubniański Ośrodek Kultury
   • Książkolandia – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie
 • 16:20
  • Obiad
 • 19:00
  • Koncert Muzyki Filmowej Krzesimira Dębskiego w Stegu Arena Opole – organizator: Bank Talentów