Ankieta dla uczestników szkoleń tematycznych

Ankieta dla uczestników szkoleń tematycznych

 

  Wybrane szkolenie:

  Jak zrobić żeby ludziom chciało się chcieć dłubać w Kulturze? (10.06.2021).

  1. Jakiego wsparcia oczekiwał(a) Pan/i ze strony Operatora?

  Chciałem/am zdobyć konkretną wiedzę, potrzebowałem konkretnych informacjiChciałem/am zdobyć konkretne umiejętności, potrzebowałem przećwiczyć coś w praktyceChciałem/am rozwiązać problemy w mojej instytucji, organizacji, potrzebowałem/am podejścia kompleksowegoByłem/am ogólnie zainteresowany/a tym tematem

  2. Czy operator udzielił Pani/u wsparcia jakiego Pan/i oczekiwał(a)?

  zdecydowanie takraczej takani tak, ani nieraczej niezdecydowanie nienie oczekiwałem żadnego wsparcia

  3. W jakim stopniu wzrosła Pana/i wiedza w temacie, którego dotyczyło szkolenie/ spotkanie?

  Nie wzrosłaWzrosła w niewielkim stopniuWzrosła w średnim stopniuWzrosła w dużym stopniuWzrosła w bardzo dużym stopniu

  4. W jakim stopniu wzrosły Pana/i kompetencje w temacie, którego dotyczyło szkolenie/ spotkanie?

  Nie wzrosłyWzrosły w niewielkim stopniuWzrosły w średnim stopniuWzrosłya w dużym stopniuWzrosły w bardzo dużym stopniu

  5. Jakie umiejętności/ kompetencje zdobył(a) Pan/i podczas spotkania/ warsztatu?

  6. Prosimy wybrać najlepsze dla Pana/i rozwiązanie?

  Wybieram pojedyncze szkolenia o różnej tematyce z oferty Operatora, według tego, co mnie interesuje.Chcę uczestniczyć w cyklu szkoleniowym organizowanym przez Operatora na temat edukacji kulturowej.

  7. Czy czuje się Pan/i członkiem sieci współpracy w programie BMK w Pana/i województwie?

  nietaktrudno powiedzieć
  Jeżeli tak, to jakie są Pana/i zdaniem korzyści z bycia członkiem sieci?

  8. Czy poza programem BMK współpracuje Pan/i z innymi osobami lub instytucjami, organizacjami z zakresu kultury/oświaty?

  nietak
  Jeżeli tak, to:
  Jakimi (fundacja, muzeum, szkoła, itp.):

  Iloma:

  9. Prosimy odnieść się do następujących zdań w zakresie współpracy sektora kultury i sektora oświaty:

  • Współpraca obu sektorów jest niemożliwa, gdyż obie strony nie mają wspólnych interesów

   PrawdaFałszTrudno powiedzieć

  • Współpraca obu sektorów jest konieczna, gdyż pracujemy dla tej samej grupy (dzieci i młodzieży)

   PrawdaFałszTrudno powiedzieć

  • Nauczyciele nie podejmują współpracy z placówkami kultury

   PrawdaFałszTrudno powiedzieć

  • Placówki kultury nie podejmują współpracy z nauczycielami

   PrawdaFałszTrudno powiedzieć

  • EK może w doskonały sposób wspierać działania wychowawcze w szkołach

   PrawdaFałszTrudno powiedzieć

  • Szkoła może być dobrą przestrzenią do rozwijania edukacji kulturowej

   PrawdaFałszTrudno powiedzieć

  • Brakuje miejsc, gdzie nauczyciele i animatorzy kultury mogą się poznać

   PrawdaFałszTrudno powiedzieć

  • BMK nie ma atrakcyjnej oferty z punktu widzenia nauczycieli

   PrawdaFałszTrudno powiedzieć

  • BMK nie ma atrakcyjnej oferty z punktu widzenia animatorów kultury

   PrawdaFałszTrudno powiedzieć

  10. Jakie miejsce zajmuje w Pana/Pani zajmuje działalności edukacja kulturowa lub animacja kultury?

  To główny rodzaj mojej działalnościTo jeden z kilku ważnych rodzajów mojej działalnościTo dodatkowy, uzupełniający rodzaj działalnościTo incydentalny rodzaj działalnościTo nieistotny dla mnie rodzaj działalnościtrudno powiedzieć

  11. Nabytą na szkoleniu wiedzę i/lub kompetencje wykorzystam do

  Stworzenia projektu w ramach regrantingu BMKPoszerzenia oferty zajęć w mojej placówcePoszukania partnera w mojej społeczności, by zaproponować nowe działanieStworzenia nowego działania dla dzieci i młodzieżyJeszcze nie wiemWykorzystam w inny sposób, jaki?:

  12. Płeć:

  KobietaMężczyznaNie chcę podawać

  13. Do którego sektora jest Panu/i najbliżej w ramach współpracy w BMK:

  Sektor kulturySektor oświatySektor pozarządowyNiezależny aktywistaTrudno powiedzieć

  14. Czy brał/a Pani udział w poprzedniej edycji Programu BMK (2016-2018)? :

  TakNie

  15. Czy planuje Pan/i złożyć projekt w konkursie w tym roku?

  TakNieTrudno powiedzieć