Program

 

 • 11:30  Przywitanie uczestników – Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Wicemarszałek Zbigniew Kubalańca,  dyrektorka Muzeum Śląska Opolskiego Iwona Solisz
 • 11:50  Tradycje polityczno administracyjne Opolszczyzny  – dr hab. Tomasz Ciesielski, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytet Opolski w Opolu
 • 12:10  Nowe wyzwania, dawne modele. O zarządzaniu w kulturze – dr hab. Piotr Majewski, prof. ucz. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • 12:30  Współczesny lider wychodzi z „folwarku”– dr Piotr Bębenek, Politechnika Opolska w Opolu
 • 12:55  Czego potrzeba dziś edukacji kulturowej Opolszczyzny? – dialog z publicznością  dr Joanna Ojdana, Muzeum Śląska Opolskiego
 • 13:15  Kultura dziś!?  – Dragomir Rudy, Muzeum Śląska Opolskiego
 • 13:25  Koncert kwartetu smyczkowego Angelus
 • 13:45  Przerwa kawowa
 • 14:30  Czy edukacja kulturowa potrzebuje liderów, aby „przetrwać”?  – panel  dyskusyjny: dr Maciej Frąckowiak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Piotr Knaś (Małopolski Instytut Kultury w Krakowie), Anna Michalak-Pawłowska (Dom Kultury Dorożkarnia w Warszawie), Joanna Kardasińska (Zamek Niemodlin)
 • 15:30  Jak to z tym liderstwem bywa? – Katarzyna Midura, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim
 • 16:00  Rola lidera w edukacji dziś! – dr hab. Marek Białokur, prof. ucz. Uniwersytet Opolski w Opolu
 • 16:20  Realizacja działań z zakresu edukacji kulturowej w szkole. Czy to w ogóle  dziś  jest możliwe? – dr Dorota Gajda-Szczegielniak, dyrektorka Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr V w Opolu
 • 16:40  Społeczne postulaty na kolejne lata opolskiej edukacji kulturowej – dyskusja
 • 16:50  Występ „Stowarzyszenia Teatru Tańca i Ruchu z Ogniem MANTIKORA”
 • 17:00  Kolacja serwowana przez „Cztery pory roku”
 • 19:00  Koncert Banku Talentów, organizator: Fundacja Master Art, Stegu Arena Opole (bilety do odbioru w dniu forum)