Warsztaty V Forum Ludzi Kultury i Edukacji

Warsztaty do wyboru:

Inni to także my! Jak uczyć o wielokulturowości?

Poprowadzi: Agnieszka Hurnik

Coraz więcej rodzin z różnych krajów zamieszkuje już nie tylko wielkie miasta, ale także małe społeczności. Starajmy się je poznawać i ułatwiać tym samym adaptację w nowym środowisku dzieciom, młodzieży, ale i dorosłym. Pamiętajmy, że dla naszych nowych sąsiadów my też jesteśmy inni. Kultura danego kraju czy regionu warunkuje pewne zachowania – szukajmy odpowiedzi dlaczego zamiast zdziwienia i krytyki. Może okazać się że kultura innego kraju zabierze nas i naszych uczniów w fascynującą przygodę, a oprócz tego wymusi pytanie co wiemy o własnej kulturze. Wielokulturowość to właśnie ta piękna wymiana i fascynacja sobą nawzajem. Zapraszam na warsztaty pokazujące proste metody i sposoby zainteresowania i oswojenia inności

 


 

Otwieramy, zamykamy, otwieramy…, czyli po co teatr w szkole, domu, pandemii?

Poprowadzi: Katarzyna Juranek-Mazurczak

Animatorzy kultury i nauczyciele nie zawsze są psychoterapeutami, ale każde ich zajęcia to spotkanie z ludźmi pełnymi emocji, doświadczeń dobrych i złych, ich radościami i troskami.
Teatr jest miejscem na emocje i dla Człowieka.Warsztaty mają na celu eksplikację  zajęć teatralnych, jako narzędzia do rozpoznania emocji, artykułowania ich, werbalnie, ale także środkami pozawerbalnymi. Ma to stanowić punkt wyjścia dla sztuki, wyrażenia siebie, poszukiwań twórczych, ale także być próbą odpowiedzi na pytanie, czy zajęcia teatralne, w czasie chaosu pandemicznego, mogą pomóc ( i jak?) w procesie edukacyjnym i kulturotwórczym.

 


 


Dziedzictwo i wielokulturowość – szansa czy zagrożenie?

Poprowadzi: Piotr Szafrański

Warsztat  będzie poruszać temat dziedzictwa i wielokulturowości. Czy i w jaki sposób wykorzystywać te zasoby do tworzenia oferty kulturalnej. W jaki sposób zaangażować społeczność lokalną aby włączyła się w działania obejmujące dziedzictwo.

 

 

 

 


 


Kodeks edukacji kulturowej – dobro wspólne czy własne?

Poprowadzi: Kalina Patek

Oczywiste sprawy dotyczące pracy edukatorów kulturowych są często intuicyjnym działaniem okraszonym pewnością o współdzieleniu wartości wokół animacji i edukacji. Spinając kolejny rok trwania programu Eduko i ostatni rok drugiej edycji Bardzo Młodej Kultury, mamy okazję przedyskutować to, co dla nas praktyków jest najważniejsze – zasady pracy, narzędzia do działania, wartości, które są integralną częścią projektów z zakresu edukacji kulturowej. Wypracowany kodeks wartości będzie ważną klamrą spinającą czas pracy animatorów, edukatorów, nauczycieli i społeczników, którzy przyczynili się do budowania sieci Eduko.

 


O prowadzących:

Agnieszka Hurnik od 2013 roku dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu, animatorka i edukatorka zafascynowana dziedzictwem i wielokulturowością regionu. Przy pomocy Narodowego Centrum Kultury zmieniła impresaryjny dom kultury w animacyjny, a przy pomocy programu Bardzo Młoda Kultura prowadzi edukację kulturową w swojej gminie.

Katarzyna Juranek – Mazurczak wieloletni animator i menager kultury, pedagog,
Po zakończeniu pracy jako nauczyciel języka polskiego w liceum (28 lat w zawodzie) podjęła się  zadania przygotowania autorskiej koncepcji pracy, reaktywowanego w 2016 roku, kluczborskiego kina Bajka (w obszarach: kultura, edukacja kulturowa, promocja kultury, promocja gminy Kluczbork oraz regionu opolskiego) a następnie jako dyrektor  instytucji kultury, Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku– jej efektywnego wdrożenia. Jej praca owocowała stworzeniem  przestrzeni do działań twórczych, znanej, cieszącej się popularnością i szacunkiem w całym kraju. Koordynatorka projektów społecznych, kulturowych i edukacyjnych, m.in. EtnoPolska ( Narodowe Centrum Kultury i MKDNiS, Edukacji Filmowej ( Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej) , koordynatorka projektów Edukacja Kulturowa Opolszczyzny (EDUKO), realizowanego w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury oraz Samorząd Województwa Opolskiego. Edukatorka, moderatorka konferencji z dziedziny antropologii kultury, teatru i filmu, a także członek jury festiwali teatralnych ( m.in. Konfrontacje Teatralne w  Opolu, Miniatury, Proscenium w Nysie). Opolska Ambasadorka UE.

Piotr Szafrański  od dziesięciu lat zarządza Instytucją Kultury. Z wykształcenia magister pedagogiki resocjalizacyjnej, ukończył zarządzanie pomocą społeczną. Od wielu lat interesuje się tradycjami i zwyczajami  związanymi z ziemią Górnego Śląska. Laureat nagrody specjalnej Marszałka Województwa Opolskiego – Człowiek Kultury 2019, oraz nagrody Powiatu Opolskiego – Opolskiej Magnolii dla Animatora Kultury 2019. Realizował między innymi takie programy jak: Dom Kultury +Inicjatywy Lokalne 2017, Zaproś Nas Do Siebie oraz Zaproś – Masters. Uczestnik Szkoły Liderów Polsko–Amerykańskiej Fundacji „Wolności”.

Kalina Patek animatorka i edukatorka kulturowa. Koordynatorka pierwszej edycji programu Bardzo Młoda Kultura w województwie lubuskim. Twórczyni i realizatorka projektów, zeszytów edukacyjnych oraz artykułów. Ambasadorka teatru ilustracji Kamishibai. Fanka rozwoju ekonomii społecznej. Uczestniczka Akademii Liderów Lokalnych. Laureatka konkursu „Inicjator PoMocy” – skierowanego dla ofiar nazizmu. Autorka innowacji społecznej „Wędrujące skrzynki” skierowanej do młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i animatorka w nowopowstającym Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli.