Ankieta dla uczestników szkoleń tematycznych

Wybrane szkolenie:
Zarządzanie zespołami ludzkimi i projektami w czasach pandemii (9.11.2020).

1. Jakiego wsparcia oczekiwał(a) Pan/i ze strony Operatora?
Chciałem/am zdobyć konkretną wiedzę, potrzebowałem konkretnych informacjiChciałem/am zdobyć konkretne umiejętności, potrzebowałem przećwiczyć coś w praktyceChciałem/am rozwiązać problemy w mojej instytucji, organizacji, potrzebowałem/am podejścia kompleksowegoByłem/am ogólnie zainteresowany/a tym tematem

2. Czy operator udzielił Pani/u wsparcia jakiego Pan/i oczekiwał(a)?
zdecydowanie takraczej takani tak, ani nieraczej niezdecydowanie nienie oczekiwałem żadnego wsparcia

3. W jakim stopniu wzrosła Pana/i wiedza w temacie, którego dotyczyło szkolenie/ spotkanie?
Nie wzrosłaWzrosła w niewielkim stopniuWzrosła w średnim stopniuWzrosła w dużym stopniuWzrosła w bardzo dużym stopniu

4. W jakim stopniu wzrosły Pana/i kompetencje w temacie, którego dotyczyło szkolenie/ spotkanie?
Nie wzrosłyWzrosły w niewielkim stopniuWzrosły w średnim stopniuWzrosłya w dużym stopniuWzrosły w bardzo dużym stopniu

5. Jakie umiejętności/ kompetencje zdobył(a) Pan/i podczas spotkania/ warsztatu?

6. Prosimy wybrać najlepsze dla Pana/i rozwiązanie?
Wybieram pojedyncze szkolenia o różnej tematyce z oferty Operatora, według tego, co mnie interesuje.Chcę uczestniczyć w cyklu szkoleniowym organizowanym przez Operatora na temat edukacji kulturowej.

7. Czy czuje się Pan/i członkiem sieci współpracy w programie BMK w Pana/i województwie?
nietaktrudno powiedzieć
Jeżeli tak, to jakie są Pana/i zdaniem korzyści z bycia członkiem sieci?

8. Czy poza programem BMK współpracuje Pan/i z innymi osobami lub instytucjami, organizacjami z zakresu kultury/oświaty?
nietak
Jeżeli tak, to:
Jakimi (fundacja, muzeum, szkoła, itp.):

Iloma:

9. Prosimy odnieść się do następujących zdań w zakresie współpracy sektora kultury i sektora oświaty:

 • Współpraca obu sektorów jest niemożliwa, gdyż obie strony nie mają wspólnych interesów
  PrawdaFałszTrudno powiedzieć
 • Współpraca obu sektorów jest konieczna, gdyż pracujemy dla tej samej grupy (dzieci i młodzieży)
  PrawdaFałszTrudno powiedzieć
 • Nauczyciele nie podejmują współpracy z placówkami kultury
  PrawdaFałszTrudno powiedzieć
 • Placówki kultury nie podejmują współpracy z nauczycielami
  PrawdaFałszTrudno powiedzieć
 • EK może w doskonały sposób wspierać działania wychowawcze w szkołach
  PrawdaFałszTrudno powiedzieć
 • Szkoła może być dobrą przestrzenią do rozwijania edukacji kulturowej
  PrawdaFałszTrudno powiedzieć
 • Brakuje miejsc, gdzie nauczyciele i animatorzy kultury mogą się poznać
  PrawdaFałszTrudno powiedzieć
 • BMK nie ma atrakcyjnej oferty z punktu widzenia nauczycieli
  PrawdaFałszTrudno powiedzieć
 • BMK nie ma atrakcyjnej oferty z punktu widzenia animatorów kultury
  PrawdaFałszTrudno powiedzieć

10. Jakie miejsce zajmuje w Pana/Pani zajmuje działalności edukacja kulturowa lub animacja kultury?
To główny rodzaj mojej działalnościTo jeden z kilku ważnych rodzajów mojej działalnościTo dodatkowy, uzupełniający rodzaj działalnościTo incydentalny rodzaj działalnościTo nieistotny dla mnie rodzaj działalnościtrudno powiedzieć

11. Nabytą na szkoleniu wiedzę i/lub kompetencje wykorzystam do
Stworzenia projektu w ramach regrantingu BMKPoszerzenia oferty zajęć w mojej placówcePoszukania partnera w mojej społeczności, by zaproponować nowe działanieStworzenia nowego działania dla dzieci i młodzieżyJeszcze nie wiemWykorzystam w inny sposób, jaki?:

12. Płeć:
KobietaMężczyznaNie chcę podawać

13. Do którego sektora jest Panu/i najbliżej w ramach współpracy w BMK:
Sektor kulturySektor oświatySektor pozarządowyNiezależny aktywistaTrudno powiedzieć

14. Czy brał/a Pani udział w poprzedniej edycji Programu BMK (2016-2018)? :
TakNie

15. Czy planuje Pan/i złożyć projekt w konkursie w tym roku?
TakNieTrudno powiedzieć